Jak świadczą szacunkowe dane, zaprezentowane przez Małopolską Organizację Turystyczną, w 2010 r. do Krakowa przyjechało więcej niż 8,1 mln gości, którzy w trakcie pobytu w mieście wydali około 3,5 mld zł. Było to o 10,95% więcej niż w 2009 r., kiedy do stolicy Małopolski przyjechało tylko 7,3 mln gości.

Krzysztof Borkowski, badając dynamikę przyjazdu turystów do Krakowa zauważył także, że w 2010 r. zmianie uległ też czas pobytu turystów w Krakowie – wcześniej do miasta przyjeżdżały osoby, które pozostawały w nim tylko na jeden dzień, natomiast w 2010 r. większość z nich decydowała się na pobyt przynajmniej dwudniowy lub trzydniowy. Jako miejsce noclegu zdecydowana większość turystów wybierała krakowskie hotele.
Interesująco przedstawia się skład turystów w 2010 r. Wśród tych, którzy odwiedzili stolicę Małopolski, 74% stanowili turyści krajowi, co w wyrażeniu liczbowym wyniosło około 6 mln osób (o 800 tys. osób więcej niż w roku wcześniejszym).

Największą grupą obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa tradycyjnie byli Brytyjczycy, którzy pośród gości miasta stanowili 26%, licznie przybywali także turyści z Niemiec – 11,22%, Włoch – 9,08%, Francji – 8,32% i Hiszpanii – 6,3%. Jednocześnie obserwowany był wzrost turystów włoskich (o około 4%) i hiszpańskich (o około 2%), przy jednoczesnym obniżeniu liczby turystów przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii (o około 2,5%) w porównaniu do 2009 r.

Większość z gości przyjechała do Krakowa w celu zwiedzania zabytków miejskich, rozrywki i wypoczynku. Znacznie mniej było osób, które przyjechały do stolicy Małopolski, by odwiedzić bliskich, załatwić sprawy biznesowe lub zrobić zakupy.

Żródłó: neomaks.pl