Kwiaciarnia OddechCynamony prowadzona jest przez firmę Grandpa sp. z o.o z siedzibą przy ul. RYNEK GŁÓWNY, nr 28, miejsc. KRAKÓW, kod 31-010,  identyfikująca się numerami NIP 6751699713 oraz REGON 382914215 .

  1. Oddechcynamony prowadzi sprzedaż bukietów oraz flowerboxów . Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej oddechcynamonu.pl
  2. Dostawy kwiatów na terenie Krakowa realizowane są przez firmy kurierskie pickpack.com .
  3. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
  4. Oddechcynamony nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem , nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia . Oddechcynamony zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy.
  5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.
  6. Oddechcynamony zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot lub możliwość wymiany na inny produkt.W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
  8. Oddechcynamony zastrzega sobie możliwość zmiany kwiatów w bukiecie ze względu na ich dostępność oraz sezonowość .
  9. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni, jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia.

REKLAMACJE I ZWROTY

Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 24 godzin od daty realizacji zamówienia. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy. W przypadku gdyby kwiaciarnia nie była w stanie zrealizować zamówienia z własnej winy, zwróci klientowi  pełną wartość zamówienia. Jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, kwiaciarnia nie ponosi winy i zlecenie traktuje jako zrealizowane.

Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.